دبورا کابانیس

دبورا کابانیس

دکتر دبورا ال. کابانیس (Deborah L. Cabaniss)، استاد بالینی روانپزشکی در کالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا و مدیر آموزش روان درمانی در بخش روانپزشکی کلمبیا است.

کتاب های دبورا کابانیس