آن کرینگ

آن کرینگ

دکتر آن کرینگ (Ann M. Kring)، استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. وی از سال 1991 دوره های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی را در زمینه بیماری های شدید روانی تدریس کرده است. بیش از هشتاد مقاله و فصل کتاب و همچنین پنج کتاب منتشر کرده است.

کتاب های آن کرینگ