رونالد د سیگل

رونالد د سیگل

رونالد دی سیگل استادیار روانشناسی، نیمه وقت، در دانشگاه هاروارد است. مدرسه ای، که بیش از 35 سال در آن تدریس کرده است. وی دانشجوی طولانی مدیتیشن ذهن آگاهی است و در هیئت مدیره و اعضای هیئت علمی موسسه مراقبه و روان درمانی خدمت می کند.

کتاب های رونالد د سیگل

توجه آگاهی