بین وو

بین وو

دکتر بین وو (BIN WU)، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه رایرسون (کانادا) است. او رئیس تحقیقات صنعتی NSERC/Rockwell Automation و بنیانگذار آزمایشگاه کاربردها و تحقیقات درایو الکتریکی (LEDAR) است. او عضو موسسه مهندسین برق و الکترونیک، موسسه مهندسی کانادا و آکادمی مهندسی کانادا است.

کتاب های بین وو