پیپر م تروتینگ

پیپر م تروتینگ

پیپر م تروتینگ (Piper Treuting) یک پاتولوژیست دامپزشکی و دانشمند دارای گواهینامه هیئت مدیره است که به طور منحصر به فرد برای انجام و نظارت بر مطالعاتی که از مدل های بیماری انسانی استفاده می کند آموزش دیده است. او نایب رئیس و دانشیار گروه پزشکی تطبیقی ​​است. علایق پژوهشی او بر آسیب شناسی تطبیقی ​​و استفاده مناسب از مدل ها در تحقیقات ترجمه متمرکز است. او تجربه گسترده ای در آسیب شناسی مدل های حیوانی بیماری های انسانی، اکتشاف و تحقیقات پیش بالینی دارد و با گروه های تحقیقاتی مختلف همکاری می کند. دکتر تروتینگ معیارهای تشخیصی هیستوپاتولوژیک و سیستم‌های امتیازدهی را برای مدل‌های متعدد از جمله ضایعات خود به خودی (Treuting et al 2008; Pettan-Brewer and Treuting 2011)، مدل‌های سرطان بیگانه‌گرافت و مهندسی ژنتیکی (Treuting et al 2002, Maggio-P. 2006)، سرطان های ناشی از مواد شیمیایی و التهابی (Maggio-Price و همکاران 2009، 2006، 2005)، خودایمنی (Samstein، و همکاران، 2012، Josefowicz، و همکاران، 2012 و Gall و همکاران، 201) و عفونی مدل های بیماری (میائو و همکاران، 2010 و راموس و همکاران، 2012). او سال‌ها بر روی مدل‌های بیماری التهابی روده (IBD) و سرطان روده بزرگ همکاری داشته است. دکتر تروتینگ سردبیر، نویسنده و ویرایشگر عکس آناتومی و بافت شناسی مقایسه ای: اطلس موش و انسان است. ویرایش دوم در اکتبر 2017 منتشر شد. او میهمان یکی از سردبیران برای موضوع ویژه آسیب شناسی دامپزشکی در مورد پیری و شماره آتی ILAR در مورد آسیب شناسی در تحقیقات ترجمه ای بود. او ویراستار نقد کتاب برای پاتولوژی دامپزشکی است. از سال 2005 تا 2018 او به عنوان یکی از اعضای مؤسس گروه علایق ویژه آسیب شناس مقایسه ای ACVP و در کمیته اجرایی 2007-2018 خدمت کرد.

کتاب های پیپر م تروتینگ