رولین مک کارتی

رولین مک کارتی

دکتر رولین مک کراتی، مدیر تحقیقات موسسه HeartMath، استاد دانشگاه آتلانتیک فلوریدا است. مک کراتی یک روان شناس است که علایقش شامل فیزیولوژی احساسات است. یکی از زمینه های اصلی تمرکز او مکانیسم هایی است که به وسیله آن احساسات بر فرآیندهای شناختی، رفتار، سلامت و ارتباط متقابل جهانی بین مردم و سیستم های انرژی زمین تأثیر می گذارد. او از زمان تأسیس مؤسسه HeartMath در سال 1991 توسط Doc Childre با آن کار کرده است. او برای توسعه اهداف تحقیقاتی HMI از نزدیک با Childre کار کرده است و در تحقیق و توسعه سیستم ابزارها و فناوری HeartMath نقش اساسی داشته است.

کتاب های رولین مک کارتی

نظریه مغز قلب