محمد احمدی بافنده

محمد احمدی بافنده

دکتر محمد احمدی بافنده خوزستانی ، زاده مرداد 1340، فرزند انقلاب اسلامی و تجربه آموخته هشت سال دفاع مقدس ، باسال ها خدمت در بخش صنعتی دریایی و خودرویی و حوزه شهری و حمل و نقل می باشد. او دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی و مدیریت امور دفاعی از دانشگاه امام حسین (ع) و دکتری برنامه ریزی شهری از آکادمی اکوانرزی بین المللی باکو کشور جمهوری آذربایجان است و در بخش خدمات دریایی و حمل و نقل و در دانشگاه کار کرده است.

کتاب های محمد احمدی بافنده