مایک دیویس

مایک دیویس

مایک دیویس (متولد 1946) نویسنده آمریکایی، فعال سیاسی، نظریه پرداز شهری و مورخ است. وی بیشتر به دلیل تحقیقات خود در مورد قدرت و طبقه اجتماعی در کالیفرنیای جنوبی شناخته شده است. دیویس یک استاد برجسته در گروه نویسندگی خلاق در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و سردبیر the New Left Review است. دیویس پیش از آنكه جایگاه خود را در دانشگاه كالیفرنیا، بخش تاریخ ایروین بدست آورد، تئوری شهری را در مؤسسه معماری كالیفرنیای جنوبی و در دانشگاه استونی بروك آموخت. وی همچنین در مجله ماهانه سوسیالیست بریتانیا، ارگان حزب کارگران سوسیالیست انگلیس، مشارکت دارد. دیویس به عنوان یک روزنامه نگار و مقاله نویس، در میان دیگران، ملت و دولت جدید انگلستان را نوشت.

کتاب های مایک دیویس

سیاره ی زاغه ها