جیمز فالچر

جیمز فالچر

جیمز فالچر دارای مدرک دکترا از دانشگاه لستر ، نویسنده اهل بریتانیا می باشد. علاقه اصلی او مطالعه تطبیقی ​​توسعه جوامع بوده است. وی یک مطالعه تطبیقی ​​در مورد تغییر روابط کارفرمایان ، اتحادیه ها و دولت در انگلیس و سوئد از قرن نوزدهم به بعد انجام داده است.

کتاب های جیمز فالچر

سرمایه داری