دیوید میلر

دیوید میلر

دیوید لسلی میلر متولد 8 مارس 1946 ، نظریه پرداز سیاسی انگلیسی است. وی استاد نظریه سیاسی در دانشگاه آکسفورد و عضو رسمی دانشکده نوفیلد آکسفورد است. وی پیش از این در دانشگاه های لنکستر و دانشگاه آنگلیای شرقی سخنرانی می کرد. وی مدرک لیسانس هنر خود را از دانشگاه کمبریج و لیسانس فلسفه و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. آثار او شامل عدالت اجتماعی ، ملیت و تابعیت و هویت ملی است. میلر به دلیل حمایت از نوعی ملی گرایی لیبرال مشهور است.

کتاب های دیوید میلر

فلسفه ی سیاسی دیوید میلر