ویلیام دیویس

ویلیام دیویس

ویلیام دیویس (1976) نویسنده انگلیسی، نظریه پرداز سیاسی و جامعه شناس است. کار او به موضوعات مصرف گرایی، خوشبختی و تاریخ و عملکرد تخصص در جامعه می پردازد. دیویس برای انواع روزنامه ها و نشریات دوره ای از جمله The Guardian ، New Left Review ، London's Books and The Atlantic نوشت. در سال 2015 دیویس کتاب دوم خود را با عنوان صنعت خوشبختی منتشر کرد، که ارتباط بین سرمایه داری مصرف کننده، داده های بزرگ و روانشناسی مثبت را ارزیابی می کند. دیویس مدیر عامل مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی در لندن است.

کتاب های ویلیام دیویس

صنعت شادی