کالین وارد

کالین وارد

کالین وارد زاده ی 14 آگوست 1924 و درگذشته ی 11 فوریه 2010 ، نویسنده آنارشیست انگلیسی بود. وی را "یكی از بزرگترین اندیشمندان آنارشیست در نیم قرن گذشته و یك مورخ اجتماعی پیشگام" خوانده اند. وارد در اسکس متولد شد. وی در زمان جنگ جهانی دوم در حالی که در ارتش انگلیس بود ، به یک آنارشیست تبدیل شد.

کتاب های کالین وارد

آنارشیسم