ریچارد سنت

ریچارد سنت

ریچارد سنت (زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۴۳) یک دانشمند اهل ایالات متحده آمریکا است. او استاد جامعه شناسی در دانشکده اقتصاد لندن و استاد سابق علوم انسانی دانشگاه نیویورک است. وی در حال حاضر عضو ارشد مرکز سرمایه داری و جامعه در دانشگاه کلمبیا است. سنت روابط اجتماعی در شهرها و تأثیرات زندگی شهری بر افراد در دنیای مدرن را بررسی می کند.

کتاب های ریچارد سنت

باهم بودن


فرهنگ سرمایه داری نو


آسیب های پنهان طبقه


احترام


اقتدار