محمدرضا دهشیری

محمدرضا دهشیری

محمدرضا دهشیری متولد سال 1343، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و استادیار پایة 12علوم سیاسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه می باشد. وی مسلط به زبان­های فرانسه، انگلیسی و عربی است. دهشیری دارای دکترای علوم سیاسی، دانشگاه تولوز 1، فرانسه، فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تولوز 1، فرانسه، کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، جمهوری اسلامی ایران، دیپلم علوم تجربی، دبیرستان رسولیان، یزد، جمهوری اسلامی ایران است.

کتاب های محمدرضا دهشیری

دین و جهانی شدن


عربستان سعودی


اسلام و جهانی شدن


یونسکو