ادوارد سوجا

ادوارد سوجا

ادوارد ویلیام سوجا (1940–2015) یک "شهرنشین" خود توصیف شده بود ، جغرافی دان سیاسی و مدرن نظریه شهری مشهور پست مدرن در دانشکده برنامه ریزی در UCLA ، جایی که استاد برجسته برنامه ریزی شهری و دانشکده اقتصاد لندن بود. وی دکترای خود را از دانشگاه سیراکیوز تحقیقات اولیه وی در زمینه برنامه ریزی در کنیا متمرکز بود، داشت، اما سوجا به عنوان برجسته ترین نظریه پرداز فضایی جهان شناخته شد که در کارنامه کاری خود در زمینه شکل گیری های فضایی و عدالت اجتماعی فعالیت می کرد.

کتاب های ادوارد سوجا

پسا کلان شهر