ژرالدین الشنر

ژرالدین الشنر

پس از ترجمه بسیاری از کتاب های کودکان، ژرالدين  الشنر شروع به نوشتن کتاب های خود کرد که در آن هنر و تاریخ جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده است. حدود 50 عنوان به دو زبان آلانی و فرانسوی منتشر شده و به حدود 20 زبان ترجمه شده است، از جمله "آنتوانت درخت قورباغه" ، بخشی از اولین قدمهای مجموعه هنری است.

کتاب های ژرالدین الشنر