نادیا شیرین

نادیا شیرین

نادیا شیرین از کودکی از ساختن مجله های خانگی و کمیک لذت می برد. وی در دانشگاه حقوق خواند و سپس در روزنامه نگاری مجلات کار کرد. در این زمان بود که او دوباره شروع به نقاشی کرد. همیشه نادیا برای یک حرفه تصویرگری در نظر گرفته شده بود - از کودکی روی کتابهای ورزشی خود ابرو می زد، در حالی که به عنوان دانشجو در یادداشت های درجه حقوق خود طرح های ابلهانه می زد. سپس، هنگامی که به عنوان روزنامه نگار در لندن برای کتاب مقدس موسیقی پاپ Smash Hits کار می کرد، او تمام وقت را برای هر کاری ابله می کرد.

کتاب های نادیا شیرین