سابینه لودویگ

سابینه لودویگ

سابينه لودویگ (متولد 26 ژوئن 1954 ، برلین ، آلمان) در سال 1954 در برلین ، آلمان متولد شد. او یک بازیگر و نویسنده است، معروف به Hilfe، ich hab meine Lehrerin geschrumpft (2015 می باشد.

کتاب های سابینه لودویگ