ورونیک ماسنو

ورونیک ماسنو

ورونيك ماسنو (Véronique Massenot) (متولد 1970 ، بورگوندی ، فرانسه) نویسنده کتاب های کودکان سه موسیقی دان: کتاب کودک با الهام از پابلو پیکاسو، موج بزرگ: کتاب کودک با الهام از هوکوسای و سفر در ابر: کتاب کودک با الهام از مارک شاگال است.

کتاب های ورونیک ماسنو

موج بزرگ