لیام ادانل

لیام ادانل

من یک نویسنده و مربی و برنده جایزه هستم. من حدود 40 رمان و کتاب گرافیکی ویژه برای خوانندگان بی رغبت ایجاد کرده ام، از جمله: Mystery Max Finder، Adventures of Graphic Guide، Geeked Out Mysteries، Tank & Fizz، Battle of the Blocks. و کارآگاهان West Meadows.

کتاب های لیام ادانل