استیسی ردریک

استیسی ردریک

استیسی ردریک ویراستار کتاب کودک و نویسنده دایناسورها از سر تا دم، حیوانات اقیانوس از سر تا دم و اشکالات از سر تا دم است. او به همراه خانواده در تورنتو، انتاریو زندگی می کند.

کتاب های استیسی ردریک