دانیل لاکستون

دانیل لاکستون

دانیل لاکسون (متولد 1975) نویسنده، تصویرگر کانادایی است. او چندین کتاب از جمله داستانهای زندگی ماقبل تاریخ، کتاب علمی کودکان و علوم ناسزا را نوشت، یا به طور مشترک نوشت. به عنوان سردبیر Junior Skeptic ، لاکستون بیشترین شماره های Junior Skeptic ، بخش علوم کودکان را در مجله Skeptics Society Skeptic می نویسد و تصویر می کند. لاکستون مقاله هایی را برای انتشارات تفکر انتقادی از جمله eSkeptic ، Skeptic ، Skeptical Briefs و Skeptical Inquirer و همچنین جلد هنری به Skeptic ، Yes و Free Enquiry اختصاص داده است. او همچنین به طور مرتب در Skepticblog ، وبلاگ همکاری مشروح دانش، تفکر انتقادی و شک گرایی مشارکت می کند.

کتاب های دانیل لاکستون

تکامل