کری استوارت پارکز

کری استوارت پارکز

کریت استوارت پارکز یک هنرمند ، نویسنده ، سخنران و مربی برنده جایزه است. وی که یک هنرمند قانونی مجاز است ، با شوهرش ریک یک تیم پویا و موفق در هنرهای زیبا و قانونی خود تشکیل دادند ، و در مورد پرونده های مهم ملی و بین المللی کار می کردند. آنها در سطح بین المللی سفر می کنند و هنرهای قانونی را به شرکت کنندگان مختلف آموزش می دهند: از سرویس مخفی تا FBI ، از سازمان های بزرگ اجرای قانون گرفته تا کوچکترین بخش های دو نفره در کلاسهای یک هفته ای خود. آنها بزرگترین مربیان هنر قانونی در جهان هستند. کری جوایز بی شماری را به دلیل روشهای نوآورانه تدریس و تعالی شغلی عمومی کسب کرده و عضوی از انجمن آیداهو است.

کتاب های کری استوارت پارکز