والتر فاستر

والتر فاستر

والتر توماس فاستر (1891–1981) کارآفرین، هنرمند، مربی هنری، نویسنده، ویراستار و ناشر آمریکایی بود. مجموعه راهنماهای هنری کم هزینه شرکت انتشارات والتر فاستر به طور گسترده در فروشگاه های هنری توزیع می شد، که اغلب در یک قفسه فلزی که مخصوص کتابهای هنری بزرگ فاستر ساخته شده بود، نمایش داده می شد. امروزه انتشارات والتر فاستر بخشی از گروه انتشارات Quayside است که متعلق به انتشارات Quarto است.

کتاب های والتر فاستر

چگونه طراحی کنیم


گام به گام طراحی از چهره


طراحی از حیوانات


طراحی کلاسیک چهره


مدرسه طراحی


طراحی سر انسان