ویلیام ف. پاول

ویلیام ف. پاول

ویلیام اف پاول در مدرسه شغلی-دانشجویی هنر در نیویورک و مدرسه هنر آزاد لوور در پاریس، فرانسه تحصیل کرد. کارهای او در گالری های اصلی نمایش داده شده و به صورت تصویرگری، چاپ و صفحات جمع آوری شده نسخه محدود تولید شده است.

کتاب های ویلیام ف. پاول

هنر طراحی از انسان


اصول طراحی ۱ و ۲


1500 فرمول ترکیب رنگ


حیوانات وحشی


ترکیب بندی پویا


هنر طراحی پایه


هنر طراحی از طبیعت بیجان


طراحی قدم به قدم درختان


پرسپکتیو


هنر طراحی 2


طراحی گل ها


طراحی از انسان