سینتیا ناکس

سینتیا ناکس

سینتیا ناکس یک هنرمند برنده جایزه است که در کارهای رئالیسم سنتی تخصص دارد. او عضو امضا در انجمن مداد رنگی آمریکا است، عضو حقوقی اتحادیه بین المللی رئالیسم، سفارش دهنده هنرمند پرتره و مربی گاه به گاه هنری است.

کتاب های سینتیا ناکس

اصول طراحی با مداد رنگی