استفان پابست

استفان پابست

استفان پابست خود را نقاش پرتره می نامد و دلیل خوبی هم دارد. استفان که یک هنرمند حرفه ای مستقر در آلمان است و در روسیه بزرگ شده است، نقاشی ها و طراحی های 3D واقعی را خلق می کند. وی از جمله در BuzzFeed ، My Modern Met و Laughing Squid از جمله برنامه های برجسته بوده و فیلم های آموزشی آنلاین وی هر کدام ده ها هزار بازدید داشته اند.

کتاب های استفان پابست

هنر طراحی سه بعدی