فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا متلود 1345 تهران است. فعالیت های اجرایی وی شامل مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، سرپرست مرکز کامپیوتر (۱۳۷۳)، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، رئیس اداره نیازسنجی و سفارش (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶)، مدیر شبکه اطلاع رسانی ماورا (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸) ... بوده است. وی دارای دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫ می باشد.

کتاب های فاطمه فهیم نیا

فرهنگ راهبرد