علی بن عبدالکافی سبکی

علی بن عبدالکافی سبکی

تاج‌الدین السبکی (زاده: ۱۳۲۷- درگذشته: ۱۳۷۰) با اسم کامل أبو نصر تاج الدین عبد الوهّاب بن علی بن عبد الکافی السبکی؛ دانشمند شافعی، سخنران و تاریخدان عرب و قاضی در دمشق بود. همراه پدرش فقیه تقی الدین البسکی به دمشق سفر کرد، از کوچکی در دمشق ساکن شد وزندگی اش را در آنجا گذراند و به یکی از معروف‌ترین قضات در دمشق تبدیل شد و در آنجا درگذشت. او سخنور و زبان زد همه و استدلال کننده ای قوی بود، قوه قضائیه را در دمشق به پایان رساند و سپس به دمشق بازگشت وکار خود را در فقه را تکمیل کرد. در دمشق فوت کرد و به خاک سپرده شد.

کتاب های علی بن عبدالکافی سبکی