مهدی ماحوزی

مهدی ماحوزی

مهدی ماحوزی زاده ی ۱۲ آذر ۱۳۱۴ در دشتستان ، پژوهشگر برجستهٔ ادبیات و زبان فارسی ، استاد دانشگاه، شاعر و نویسنده اهل ایران است. وی خواهرزادهٔ علی دشتی نویسنده و سیاست‌مدار دورهٔ پهلوی می‌باشد که در انتشار بسیاری از آثار او نقش به‌سزایی داشته؛ از مهم‌ترین این آثار می‌توان به نقشی از حافظ، قلمرو سعدی و پرده پندار اشاره کرد. در عین حال کتاب ادبیات فارسی وی از منابع درسی بسیاری از دانشکده‌های زبان و ادبیات فارسی ایران است. ماحوزی هم‌اکنون مدیرمسوول پژوهش‌نامه ادب حماسی می‌باشد.

کتاب های مهدی ماحوزی

تصویری از پنج گنج نظامی گنجوی


فارسی عمومی


گزارش نویسی


آتش اندر چنگ