آن شپرد

آن شپرد

آن شپارد استاد فلسفه باستان در رویال هالوی، دانشگاه لندن است. وی قبل از اتمام دوره DPhil خود در آکسفورد در مورد نظریه ادبی فیلسوف نوافلاطونی، پروکلوس، "بزرگها"، (کلاسیک و فلسفه) را در کالج سنت آن، آکسفورد تحصیل کرد. علایق تحقیقاتی شپرد به تعامل فلسفه و ادبیات مربوط می شود.

کتاب های آن شپرد

مبانی فلسفه هنر