دیوید بیلز

دیوید بیلز

دیوید یک عکاس ، نویسنده ، برگزار کننده ی کارگاه و متخصص حفاظت از محیط زیست است. وی بیش از سی سال به تدریس و نویسندگی در زمینه هنر پرداخته.

کتاب های دیوید بیلز

هنر و ترس