زویی مک کی

زویی مک کی

زويي مك كي نویسنده ای پرفروش در زمینه خودسازی است. او از جوانی به تنهایی زندگی کرده است و این باعث ایجاد احساس سرسختی و استقامت و در او شده است که بیش از ده سال است تجربیاتش را در کتابهای خود می نویسد. زوئی به پنج زبان صحبت می کند و دارای مدرک لیسانس و تحصیلات تکمیلی در مطالعات بین الملل است.

کتاب های زویی مک کی