رابرت بالدوین

رابرت بالدوین

رابرت بالدوین استاد حقوق در دانشکده اقتصاد لندن است و در آنجا مقررات، حقوق عمومی و حقوق کیفری تدریس می کند. وی پیش از این در دانشگاه های ادینبورگ، آبردین، آکسفورد و برونل تدریس کرده و به عنوان مشاور در زمینه تنظیم مقرراتی مانند مجری بهداشت و ایمنی، کمیسیون جامعه اروپا، سازمان بین المللی کار و خزانه داری H. M. فعالیت داشته است.

کتاب های رابرت بالدوین