بانی بکر

بانی بکر

بانی بکر دارای مدرک روانشناسی و انگلیسی/ نوشتن خلاق است. داستان های بانی از زندگی ناشی می شود. از جمله کتاب های او می توان به مجموعه های خرس و موش، خانم پلام جادویی، برادر من ربات و روز مرخصی یک مورچه اشاره کرد. بانی با همسر و 2 فرزندش در ایالت واشنگتن زندگی می کند.

کتاب های بانی بکر

خانم پلام جادویی