تاد اچ دودلر

تاد اچ دودلر

تاد اچ. دودلر نویسنده مجموعه "سوپر مگس ، کوچکترین ابرقهرمان جهان!" و همچنین بسیاری از کتابهای دیگر برای کودکان از جمله مجموعه محبوب خرس در لباس زیر است. او همچنین بنیانگذار David & Goliath ، یک شرکت تجاری است که لباس ، پوستر و اسباب بازی تولید می کند. او به همراه دخترش و دو سگشان در لس آنجلس ، کالیفرنیا زندگی می کند. 

کتاب های تاد اچ دودلر

سوپر مگس 3


سوپر مگس 1


سوپر مگس 2