آلیسون ریچی

آلیسون ریچی

آلیسون ریچی (متولد 18 آوریل 1956) به عنوان سردبیر و نویسنده مستقل کار می کند و چندین کتاب کودک منتشر کرده است. او با دو فرزند و سگش در دهکده ای در آکسفوردشایر زندگی می کند.

کتاب های آلیسون ریچی