آیلین اسپینلی

آیلین اسپینلی

آیلین اسپینلی (زاده 16 اوت 1942) نویسنده آمریکایی از کتاب ها و شعرهای کودکان است. وی در فیلادلفیا، پنسیلوانیا به دنیا آمد. او می خواست از جوانی نویسنده شود. او در Secane ، پنسیلوانیا بزرگ شد و در دبیرستان در Rose Valley ، پنسیلوانیا شرکت کرد. او هنگامی که در دبیرستان بود، در مسابقه نگارش شعر برنده شد. او شروع به نوشتن برای کودکان در سال 1979 ، هنگامی که فرزندان خود بزرگتر و مستقل تر بودند. او هم نثر می نویسد و هم در شعر. بیشتر کتاب های او کتاب مصور است، اما او همچنین رمان هایی را برای کودکان سروده است. شوهرش نویسنده جری اسپینلی است. آنها هنگام کار برای یک شرکت مجله ای ملاقات کردند: او در گردش است. او به عنوان یک ویراستار آنها شش فرزند دارند.

کتاب های آیلین اسپینلی