لورل کالس

لورل کالس

لورل کالس از طریق داستان‌گویی به کودکان الهام می‌دهد تا در مشکلات بزرگ جهان مانند تغییرات آب و هوا، آب‌وهوای شدید و آلودگی پلاستیکی رهبری کنند. این بدان معناست که از تمام هوش های موجود خرد بگیریم: از فناوری فوق العاده گرفته تا درختان، و حتی از قور قورباغه های گاه به گاه.

کتاب های لورل کالس

کارخانه ی بستنی سازی


خرس خشمگین از گرمایش زمین


دلفین آواز خوان