وحید عیدگاه طرقبه ای

وحید عیدگاه طرقبه ای

 وحید عیدگاه طرقبه‌ای متولد سال 1363 ، شاعر، مدرّس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ویراستار ادبی فرهنگ جامع زبان فارسی می باشد. او از نوجوانی در جلسات ادبی شعر مشهد شرکت کرده است.

کتاب های وحید عیدگاه طرقبه ای

تلفظ در شعر کهن فارسی


من هم یکی از شمایم