برنیس رنو

برنیس رنو

برنیس رنو نویسنده Nouvelles Chines ، سینماهای نو (1999) است و در طیف وسیعی از نشریات بین المللی درباره سینمای چین مطالب زیادی نوشت. او در انستیتوی هنر کالیفرنیا تدریس می کند.

کتاب های برنیس رنو

شهر اندوه