کاظم پورمهدی

کاظم پورمهدی

کاظم پورمهدی متولد سال 1361 ، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی می باشد.

کتاب های کاظم پورمهدی

صعود به طبقه ی همکف