کلایو گیفورد

کلایو گیفورد

کلایو گیفورد یک روزنامه نگار و نویسنده بسیار باتجربه است که بیش از 170 کتاب منتشر کرده و بیش از 800 داستان برای بزرگسالان و کودکان نوشته است. او نویسنده بی نظیری است که هم داستان مینویسد و هم کتابهای غیر داستانی.

کتاب های کلایو گیفورد

تاریخ رنگ ها


سفر واقعی به مرزهای دانش