ساندرا مارکل

ساندرا مارکل

ساندرا مارکل نویسنده آمریکایی کتاب های کودکان است. او بیش از 200 کتاب غیرداستانی برای کودکان منتشر کرده است. او روی پروژه ای برای بنیاد ملی علوم به نام Kit & Kaboodle کار کرد که به دانش آموزان کمک کرد علم را بهتر درک کنند. او جوایز زیادی را برای کتاب هایش دریافت کرده است.

کتاب های ساندرا مارکل

چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…


چه می شد اگر…