گراهام ال بینز

گراهام ال بینز

دکتر گراهام ال بانس نویسنده، سخنران و زیست شناس تکاملی برنده جایزه و نویسنده داستان های غیر داستانی کودکان است. اولین کتابی که به نام وی منتشر شد، "دایره المعارف زندگی شاه ماهی"، دو بار نامزد دریافت جایزه ملی "کتاب سال" در اتریش و آلمان شد. کتاب های وی به 18 زبان ترجمه و منتشر شده است.

کتاب های گراهام ال بینز

دایره المعارف حیات