میرتل لانگلی

میرتل لانگلی

میرتل لانگلی متولد 24 اکتبر 1939 ، نویسنده ی بریتانیایی حوزه ادیان می باشد.

کتاب های میرتل لانگلی

دانشنامه مصور ادیان جهان