عبدالله بهرامی

عبدالله بهرامی

عبدالله بهرامی‌ پسر بزرگ اسماعیل میرزای بهرامی‌ یکی از افراد مشهور خاندان بهرامی و از رجال سیاسی دوره پهلوی می‌باشد. عبدالله بهرامی‌ پسر بزرگ اسماعیل میرزای بهرامی‌ یکی از افراد مشهور خاندان بهرامی در سال ۱۲۶۷ در تهران متولد شد. عبدالله تحصیلات اولیه خود را در مدارس افتتاحیه، شرف مظفّری، تربیت، آلیانس و مدرسه آلمانی گذراند و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد.
وی خدمات اداری و معلّمی‌ خود را در مدرسه آلمانی‌ها آغاز کرد و مدتی به همین کار مشغول بود و پس از آن به ریاست تامینات رسید، تا اینکه در سال ۱۲۹۷ ماموریت یافت که کلیه افراد کمیته مجازات را که باعث قتل متین‌السلطنه، آقا میرزا محسن مجتهدی تهرانی معروف در ۱۷ خرداد ماه همان سال شدند و همچنین منتخب‌الدوله را که معاون وزارت مالیه بود ترور کردند، ‌دستگیر و زندانی کند. بهرامی‌ که در این زمان ریاست تامینات را بر عهده داشت کارآگاهی باهوش و وطن دوست بود و این ماموریت خطیر را به نحو شایسته‌ای انجام داد.

کتاب های عبدالله بهرامی

ایران مخوف