صادق چوبک

صادق چوبک

صادق چوبک، زاده ی 14 تیر 1295 و درگذشته ی 13 تیر 1377، نویسنده ای ایرانی بود. چوبک در بوشهر به دنیا آمد. او در بوشهر و شیراز درس خواند و دوره ی کالج آمریکایی تهران را نیز گذراند. چوبک در سال 1316 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. اولین مجموعه داستان او با نام «خیمه شب بازی» در سال 1324 منتشر شد. برخی منتقدان صادق چوبک را در زمره ی نویسندگان ناتورالیست دانسته اند. سیاهی ها و زشتی های جامعه در آثار او با زبانی ساده، به روشنی ترسیم شده است. چوبک را به همراه صادق هدایت و بزرگ علوی، پدران داستان نویسی نوین ایرانی می دانند.

کتاب های صادق چوبک

خیمه شب بازی


انتری که لوطی اش مرده بود


توپ لاستیکی


تنگسیر


پینوکیو، آدمک چوبی


تنگسیر


انتری که لوطی اش مرده بود


پینوکیو، آدمک چوبی


روز اول قبر


چراغ آخر


خیمه شب بازی


چراغ آخر


تنگسیر


روز اول قبر


تنگسیر


مهپاره


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند