محرابه سادات قدیری

محرابه سادات قدیری

محرابه سادات قدیری هستم، متولد ۲۱ آذر ۶۱ اهل ساری و لیسانس مدیریت اموزشی. متأهلم و یه دختر دارم. اولین داستان بلندم رو سال اول دانشگاه تموم کردم اما جایی منتشر نشده. دومی رو هم در طول دانشگاه اون هم جایی نشر پیدا نکرد. اما سال ۹۲ فرصتی دست داد نوشتن رو تو سایت ۹۸ia شروع کنم. علاقه ام به نوشتن و مطالعه زیاد در حوضه داستان نویسی دلیل اصلیش بود.

کتاب های محرابه سادات قدیری

پنجمین فصل سال


شاید خدا گم شد!