ریچارد واکر

ریچارد واکر

دکتر ریچارد واکر مشاور ویراستاری و نویسنده دایره المعارف بدن انسان از انتشارات DK است. او در اصل به عنوان یک جانورشناس آموزش دیده است. ریچارد دکترای خود را در رشته های فیزیولوژی و بیوشیمی به دست آورد و چندین سال به دانش آموزان دبیرستان و دانشگاه تدریس کرد و سپس به عنوان نویسنده و مشاور حرفه ای مشغول شد. از جمله کتاب های زیست انسانی وی برای DK می توان به راهنمای بدن انسان ، بدن انسان شاهد عینی (سه بعدی) ، فرهنگ لغت تصویری انسان ، آناتومی و مغز و بدن اشاره کرد. وی همچنین عناوین بسیار دیگری در مورد بدن ، سلامتی و علم انسان نوشته است.

کتاب های ریچارد واکر

دانشنامه مصور بدن انسان